วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550

นิธิรัฐ ธีระนุกูล(Jing)

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดปี 4

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ธีระนุกูล

นามกุลเดียวกัน

แต่..คัยว่ะ

Unknown กล่าวว่า...

อื่อ....

เค้าก้อนามสกุลนี้เหมือนกัน

เค้าเกิดที่จันท์ โตที่จันท์ แต่ทำงานที่ระยอง

น้องอ่ะอยู่ที่ไหนเนี่ย ?????

ดูท่าทางเหมือนว่าจะเก่งเหมือนกันนะ