วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ศิริประภาวดี ลิ้มอิ่ม (Ying)

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552
ประธานชมรมปีการศึกษา 2552 (สิ้นสุด 10/11/2552)
เหรียญเงิน Kumite ทีมหญิง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ (สังกัดกรุงเทพฯ)
ปัจจุบันไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม

ไม่มีความคิดเห็น: