วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550

อมรเมษ การุณยธร (Man)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม
รองประธานชมรมคาราเต้-โดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปี 2550
ประธานชมรม ปี 2551
นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552
เหรียญทอง Kata ทีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36

http://nenekomaru.hi5.com

ไม่มีความคิดเห็น: