วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

นันทัช เพรสคอทท์ (Harry)

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชันปีที่ 2
เหรัญญิกชมรมคาราเต้-โดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีการศึกษา 2550

ไม่มีความคิดเห็น: