วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ณัฏฐ์ฑิกาณฑ์ เจียมจิระพร (Pick)

นักศึกษาคณะนิเทศน์ศาสตร์ เอกวารสาร

เหรียญทองแดง Kumite สายต่ำ คาราเต้อุดมศึกษา 2549
เหรีัยญทองแดง Kata สายต่ำ คาราเต้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2549
นักกีฬามหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์เกมส์ 2549, หัวหมากเกมส์

Blog ของ Pick

ไม่มีความคิดเห็น: