วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วัชระ ชลภักดี (ใหม่)

นักกีฬามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์เกมส์2551
เหรียญเงิน Kata ทีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 35

ไม่มีความคิดเห็น: