วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2551

Chen Lin (บัว)

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน
นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552, แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata Team หญิง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37

ไม่มีความคิดเห็น: