วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551

Wu Xiaoyan (ผีเสื้อ)

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน
นักกีฬามหาวิทยาลัย แม่โดมเกมส์ 2553
เหรียญเงิน Kata Team หญิง กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37

ไม่มีความคิดเห็น: